پوشش سرویس پهنای باند اختصاصی خط طلائی ایرانیان:

از آنجایی که این خدمت بر اساس نصب لینک هوایی اختصاصی صورت می پذیرد و با توجه به گستردگی شبکه دکل های مخابراتی شرکت خط طلائی ایرانیان ، امکان ارائه سرویس ، در سراسر تهران بزرگ ممکن می باشد.


همچنین سرویس پهنای باند اختصاصی از طریق شبکه فیبر نوری، MPLS و شبکه اینترانت در سراسر کشور پهناور ایران ، قابل بهره برداری است.


شرکت خط طلائی ایرانیان ، با در اختیار داشتن پروانه سراسری ارائه خدمات ارتباطی ثابت ( servco )به شماره پروانه ۱۵-۹۵-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ، امکان ارائه سرویس در سراسر قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را دارد .